Irena Joveva: Enakopravnost družbe ni samo vključenost moških in žensk, ampak tudi invalidov

Še vedno je premalo narejenega za to, da bi bili invalidi bolj enakopravni člen družbe je na srečanju z invalidi, ki ga je organiziral Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije povedala Irena Joveva.

Premalo se zavedamo tudi, da enakopravnost družbe ne pomeni samo vključenost moških in žensk. Enakopravnost pomeni tudi vključenost invalidov.

Korak bližje temu bo naredil tudi Evropski akt o dostopnosti invalidov, ki ga je treba implementirati na nacionalno raven. Prepričana sem, da se bo to zgodilo prej, kot v treh letih. Čeprav dokument ni idealen sem bom zavzela, da se ga začne izvajati.

Evroposlanec mora biti vezni člen pri pomoči urejanja problematike invalidov med Evropsko unijo in Slovenijo. Sama se bom zavzela, da se stvari začnejo premikati in reševati. Da bo birokracija manj kompleksna in da bodo invalidi lažje prišli do sredstev, ki so jim namenjena, je zaključila Irena Joveva.