Jasna Ružicki: Ker je ravno pravi čas za nov veter

Dogodki v zadnjih letih so jasno pokazali, da Evropska Unija doživlja krizo solidarnosti, enotnosti in kratkovidnih vizij.

Živimo v času naraščanja nacionalnega egoizma, populističnih agend, sovražnega komuniciranja,  zapiranja, širjenja lažnih informacij in ustvarjanja strahu.

Živimo v času resničnih izzivov, od podnebnih sprememb, varstva osebnih podatkov, migracij do kibernetske varnosti. Več kot očitno je, da moramo za zaščito naše svobode, pravic in demokracije reformirati Unijo. Zato potrebujemo nove obraze, mlado energijo in drugačne ideje. Predvsem je potrebno državljanom približati Unijo in jih aktivno vključili v spremembe. Evropska unija potrebuje energijo in optimizem mladih v sodelovanju s starejšimi, saj jo lahko le skupaj spremenimo v skupnost, ki bo odločneje izpolnjevala naše potrebe. Druge poti naprej ni – prihodnost je Evropa.

Za kandidaturo na Listi Marjana Šarca sem se odločila predvsem, ker si želim pritegniti pozornost mladih ljudi. Na vprašanje, zakaj v politiko kljub pomanjkanju izkušenj, odgovarjam:

“Ker je ravno pravi čas za nov veter”.

Kot politično povsem nov obraz vstopam z novimi perspektivami in novimi pristopi. Kot prostovoljka sem se stranki pridružila pred kratkim, predvsem zato, ker stranka LMŠ ne ponuja praznih obljub, temveč dela. Dela dobro. In ravno delo je tista ključna vrednota, ki jo sama cenim ter nadvse spoštujem.

Prihajajoče evropske volitve predstavljajo odlično priložnost za nas mlade, ki si želimo varno, solidarno, trajnostno predvsem pa odločnejšo Evropsko Unijo. Povsod nam govorijo, da na mladih svet stoji. To je res. Mladi smo prihodnost, a smo hkrati tudi sedanjost. Zato moramo biti aktivno vključeni v politične razprave, volitve (tako v aktivni kot v pasivni vlogi), predvsem pa soodločati o naši prihodnosti.

Vsaka mlada oseba mora imeti na voljo državljansko vzgojo z evropsko razsežnostjo, ki omogoča vključevanje v program Erasmus +. Državljanska vzgoja je najučinkovitejša, če jo doživljamo neposredno, z metodami, kot so šolske izmenjave, šolske volitve, šolski sveti in interakcija z mladinskimi organizacijami. Podpiram možnost uvedbe glasovalne pravice s 16 leti, začenši na lokalni ravni in vse do evropskih volitev.

Trenutni politični sistem mora stopiti v korak s časom in postati dostopnejši različnim oblikam in kanalom vključevanja vseh državljanov onstran tradicionalnega glasovanja.

Mladi namreč niso/nismo apatični, vendar na svet gledamo drugače, saj smo del sodobne digitalne družbe. Menim, da je čas za inovacije v izobraževalnih sistemih EU. Unija mora zadovoljiti potrebe po novih znanjih in bolje prilagoditi izobraževanje delovnim mestom oz. poklicem prihodnosti, hkrati pa premostiti generacijsko vrzel v digitalnih znanjih.

Srečala sem se s številnimi mladimi, ki so izpostavili pomanjkanje informacij o možnostih mobilnosti za mlade. Vsi poznajo program Erasmus +, katerega del sem bila tudi sama s študijsko izmenjavo v Turčiji, ki nudi možnost študija, usposabljanja ali učenja v tujini ob širjenju izkušenj in ozaveščenosti o Evropi. Vse to bistveno povečuje konkurenčnost mladih na trgu dela. Toda ta program ni edini. Obstaja tudi Mladinska izmenjava, Evropska solidarnostna enota, prostovoljstvo v mednarodnih nevladnih organizacijah, celo možnost stažiranja pri Evropskih poslancih itd. Menim, da bi tako v Sloveniji kot v EU potrebovali dodatne programe usposabljanja in mentorstva tekom izobraževalnega procesa in s tem še bolj povezali izobraževalne ustanove in ponudnike delovnih mest. To bi na dolgi rok ustvarilo ključne temelje za boj proti brezposelnosti mladih. Zavzemam se za krepitev neformalnega, predvsem pa digitalnega izobraževanja, da bi mlade Evropejce opremili s konkurenčnimi veščinami 21. stoletja.

Prihodnost naše evropske celine je odvisna od njene trajnosti.

Pri doseganju trajnostnega razvoja, usklajevanju gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja mora biti le ta v središču vsake odločitve, ukrepanja in politike na evropski ravni. Vse evropske politike bi morale biti oblikovane v luči Agende za trajnostni razvoj, ki se osredotoča na krepitev vloge mladih za izvedbo sprememb. Evropska unija mora biti vodilna v boju proti podnebnim spremembam tako na evropski celini kot tudi v svetu. EU mora večji del finančnih sredstev nameniti naložbam za trajnostni razvoj in energetski prehod, čemur bo v naslednjem večletnem finančnem okviru potrebno posvetiti pozornost. Zlasti ustvarjanju delovnih mest v trajnostnem energetskem gospodarstvu.

Mobilnost in prosti pretok sta pravica evropskih državljanov, vendar še vedno obstajajo številne finančne, upravne kot tudi fizične ovire pri dostopu do te pravice. Zato je potrebno še naprej krepiti finančna sredstva namenjena za programe mobilnosti mladih kot tudi mladinskih delavcev, da potujejo, spoznavajo, doživljajo in ponotranjijo raznolikost evropske identitete. A to bo možno zgolj, če se ne bomo zapirali. Treba se je izogibati fizičnim oviram za prosto gibanje. Zaščita, ohranitev in razširitev schengenskega območja mora biti prednostna naloga. Pri tem pa ne gre pozabiti na skupno varovanje zunanjih meja EU.

Jasna Ružicki, kandidatka stranke LMŠ za volitve v Evropski parlament